A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 8
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 1
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 56
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 38
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 97
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 13
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 81
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 64
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 9
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 17
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 24
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 9
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 19
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 19
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 119
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 72
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 12
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 10
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 11
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 77
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 5
Czubik Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 2
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12