A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 17
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 1
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 76
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 107
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 21
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 15
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 89
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 85
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 12
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 20
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 30
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 22
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 32
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 22
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 137
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 87
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 13
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 14
Czerwiec Edyta Wydział Finansów, Katedra Ubezpieczeń 1
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 8
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 201
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 10
Czubik Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 8
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 10