A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 6
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 10
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 12
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 20
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 21
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 1
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 10
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 2
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 18
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 18
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 3
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 22
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3