A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 16
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 8
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 8
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 7
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 19
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 19
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 4
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 5
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 24
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5