A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 145
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Cembala Grzegorz Wydział Finansów 1
Chalha Olfat 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 7
Charytanowicz Anna Wydział Zarządzania 2
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 12
Cherkes Bohdan ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 4
Chlipała Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 22
Chlipała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 81
Chłapek Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 159
Chochół Katarzyna Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Chodór Joanna Wydział Zarządzania 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 75
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 42
Chomątowska Monika Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 5
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 187
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 43
Chrabąszcz Robert Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 25
Chudzicka Anna Wydział Zarządzania 2
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 18
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 58
Ciałowicz Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 49
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 91
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 191
Ciepiela Magdalena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , 38
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 62
Cieśla Łukasz Wydział Zarządzania 1
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 26
Cięszczyk Małgorzata Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Chemii 1
Cimer Anna Wydział Finansów i Prawa 1
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 8
Ciukaj Radosław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 7
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 103
Clowes David ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 30
Codogni Iwona Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Cycoń Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 31
Cymbranowicz Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 39
Cyra Joanna Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 3
Czachor Bogusława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 93
Czarnacka-Wacławik Edyta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 4
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 19
Czarnik Ewa Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 36
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 299
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 308
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 14
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 49
Czerniak Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 25
Czerwiec Edyta Wydział Finansów Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 4
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 335
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 51
Czubik Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Czubik Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 122
Czupryna Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 40
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7