A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 28
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 5
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 87
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 39
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 117
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 20
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 2
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 16
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 88
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 105
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 14
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 23
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 74
Clowes David ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 26
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 41
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 26
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 147
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 97
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 13
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 20
Czerwiec Edyta Wydział Finansów, Katedra Ubezpieczeń 3
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 6
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 221
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 14
Czubik Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 10
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8