A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 34
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 9
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 92
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 43
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 127
Chrabąszcz Robert Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 3
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 20
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 7
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 16
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 89
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 115
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 14
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 23
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 75
Clowes David ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 26
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 49
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 30
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 149
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 105
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 14
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 22
Czerwiec Edyta Wydział Finansów, Katedra Ubezpieczeń 6
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 6
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 230
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 17
Czubik Paweł ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 12
Czupryna Marcin ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8