A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 1
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 16
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 17
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 15
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 22
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 19
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 1
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 9
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 10
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 3
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 30
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 26
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 4
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 29
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5