A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 8
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 20
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 19
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 28
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 18
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 4
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 38
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 32
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 10
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 12
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 6
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 11
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 72
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 36
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 6
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 3
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 41
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5