A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 7
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 15
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 23
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 14
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 1
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 28
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 22
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 8
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 10
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 52
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 28
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 6
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 1
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 32
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4