A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 21
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 4
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 73
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 35
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 108
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 13
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 15
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 85
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 89
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 13
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 17
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 70
Clowes David ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 24
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 36
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 21
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 134
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 85
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 11
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 16
Czerwiec Edyta Wydział Finansów, Katedra Ubezpieczeń 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 199
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 11
Czubik Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 8
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5