A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chochół Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 25
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 29
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 52
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Ciałowicz Beata ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 6
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 57
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 34
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 2
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 8
Ciuman Krystyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 16
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 10
Czaja Izabela ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 11
Czekaj Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 95
Czekaj Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 45
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 7
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 6
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 41
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3