A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 26
Chechelski Mirosław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 2
Chlipała Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 10
Chlipała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 47
Chłapek Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 19
Chochół Katarzyna ORCID Kwestura , 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 18
Chomątowska Monika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Chomątowski Stanisław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 25
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 14
Chrabąszcz Robert ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 7
Chwiałkowski Wojciech ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 8
Ciałowicz Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 11
Cichoń Zofia ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 28
Ciepiela Magdalena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , 24
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 18
Cięszczyk Małgorzata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 1
Cira Katarzyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 2
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 12
Clowes David ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 16
Codogni Iwona ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Cycoń Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 20
Cymbranowicz Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 10
Cyran Zbigniew ORCID Dział Zaopatrzenia 4
Czaja Izabela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 21
Czarniecki Piotr ORCID Kancelaria Rektora 8
Czechowska-Liszka Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 52
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 82
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 1
Czermińska Małgorzata ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czerniak Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 10
Czerwiec Edyta ORCID Wydział Finansów Katedra Ubezpieczeń 7
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 44
Czubek Henryk ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 11
Czubik Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 8
Czubik Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 84
Czupryna Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 6
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID