A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 1
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chochół Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 46
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 40
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 101
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 4
Chowaniec Wiesław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 31
Ciałowicz Beata ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 8
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 78
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 52
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 3
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 24
Ciuman Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 21
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 23
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 17
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 2
Czaja Izabela ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Czarkowski Jan Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Politycznej 28
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 24
Czekaj Jan ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 117
Czekaj Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 70
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 11
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 6
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 23
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 85
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżycka-Dura Teresa Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25