A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 17
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 1
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 81
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 5
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 42
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 138
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 9
Chowaniec Wiesław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 46
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 1
Ciałowicz Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 18
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 122
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 129
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 12
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 36
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 32
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 30
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 24
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 3
Czaja Izabela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 32
Czarkowski Jan Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Ekonomii Politycznej 32
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 39
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 147
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 97
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 16
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 14
Czerwiec Edyta Wydział Finansów Katedra Ubezpieczeń 1
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 27
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 223
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 10
Czubik Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 8
Czyżycka-Dura Teresa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 29