A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 12
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 1
Chochół Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 67
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 42
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 136
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 4
Chowaniec Wiesław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 31
Ciałowicz Beata ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 13
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 100
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 83
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 9
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 31
Ciuman Krystyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 29
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 23
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 24
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 2
Czaja Izabela ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 29
Czarkowski Jan Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Politycznej 28
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 27
Czekaj Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 135
Czekaj Janusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 88
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 15
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 13
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 23
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 213
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 8
Czubik Paweł ORCID Jednostka Międzywydziałowa, 6
Czyżycka-Dura Teresa Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25