A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 88
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Chlipała Paweł ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 36
Chłapek Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 139
Chochół Katarzyna Kwestura , 1
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 5
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 23
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 202
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 9
Chowaniec Wiesław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Chrabąszcz Robert Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 10
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 45
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii 61
Ciałowicz Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 27
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa Katedra Opakowalnictwa Towarów 123
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 214
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , 26
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 47
Cieśla Stanisław Wydział Finansów Katedra Ekonomii 43
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 8
Ciuman Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 88
Clowes David ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 7
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 27
Cycoń Maciej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 33
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 3
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 73
Czarkowski Jan Wydział Ogólno-Ekonomiczny Katedra Ekonomii Politycznej 32
Czarnik Ewa Biblioteka Główna 3
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Żywności 53
Czekaj Jan ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 222
Czekaj Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 235
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 17
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 44
Czerniak Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 8
Czerwiec Edyta Wydział Finansów Katedra Ubezpieczeń 20
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 27
Czubała Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 322
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego 41
Czubik Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 1
Czubik Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 38
Czupryna Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 4
Czyżycka-Dura Teresa Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 29