A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Cabała Paweł Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 134
Całczyński Andrzej Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Cembala Grzegorz Wydział Finansów, 1
Charuza Jerzy Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 12
Chlipała Monika Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 18
Chlipała Paweł Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 73
Chłapek Katarzyna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 153
Chochół Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 3
Chodór Joanna Wydział Zarządzania, 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Opakowalnictwa Towarów 70
Chomątowska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Chomątowska Monika Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 4
Chomątowski Stanisław Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 215
Choroś-Mrozowska Dominika Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 33
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna 4
Chrabąszcz Robert Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 25
Chudzicka Anna Wydział Zarządzania, 1
Chwiałkowski Henryk Wydział Towaroznawstwa, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 23
Chwiałkowski Wojciech Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii Ogólnej 53
Ciałowicz Beata Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 38
Cichoń Marian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Opakowalnictwa Towarów 90
Cichoń Zofia Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 186
Ciepiela Magdalena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2
Cieraszewska Urszula Biblioteka Główna 37
Cierniak-Szóstak Ewa Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 62
Cieśla Łukasz Wydział Zarządzania, 1
Cieśla Stanisław Wydział Finansów, Katedra Ekonomii 37
Cięszczyk Małgorzata Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Chemii Ogólnej 1
Cira Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 8
Ciukaj Radosław Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 2
Ciuman Krystyna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 99
Clowes David Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 23
Codogni Iwona Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 1
Cybula Sławomir Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 15
Cycoń Maciej Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 25
Cygan Adam Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 32
Cymbranowicz Katarzyna Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 27
Cyra Joanna Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 1
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 2
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 74
Czarkowski Jan Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Politycznej 27
Czarnacka-Wacławik Edyta Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 2
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 16
Czarnik Ewa Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Żywności 42
Czekaj Jan Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 272
Czekaj Janusz Wydział Zarządzania, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 299
Czepielewska-Kałka Krystyna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 14
Czermińska Małgorzata Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 44
Czerniak Jacek Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 23
Czerwiec Edyta Wydział Finansów, Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 20
Czubała Anna Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 338
Czubek Henryk Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 46
Czubik Agnieszka Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 6
Czubik Paweł Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego 93
Czupryna Marcin Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rynków Finansowych 26
Czyżycka-Dura Teresa Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 22