A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sadowska Stanisława Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 3
Sala Józef Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 7
Salerno-Kochan Marek Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 1
Samitowski Wiesław Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 4
Samson Oktawian Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 3
Siedlarz Roman Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siedlarz Władysława Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 5
Sikorski Andrzej Wydział Towaroznawstwa Instytut Towaroznawstwa 1
Skalniak Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 5
Skarbek Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 11
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 2
Soczówka Halina Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 1
Sosnówka Edward Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 4
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 8
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Stępień Marta Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Stolarczyk Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 4
Stolarska Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 3
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Surdykowska Stanisława Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 4
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Sybistowicz Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Szafruga Jerzy Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 1
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 8
Szczepaniak Janina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 3
Szczepanik Zdzisław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 3
Szeja Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów Katedra Bankowości 2
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 4
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 5
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 1
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 5
Szpak Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 15
Szumilak Jan Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Szumlińska Stanisława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Szymanowicz Kinga Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 4
Szymla Zygmunt Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 3