A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sadowska Stanisława Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 5
Sala Józef Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 10
Salerno-Kochan Marek Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 1
Samitowski Wiesław Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 4
Samson Oktawian Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Serda Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Siedlarz Roman Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Siedlarz Władysława Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 14
Sikorski Andrzej Wydział Towaroznawstwa Instytut Towaroznawstwa 3
Skalniak Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 12
Skarbek Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 5
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 13
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 8
Soczówka Halina Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 9
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 2
Sosnówka Edward Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 2
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 9
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 8
Stępień Marta Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 13
Stolarczyk Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 6
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Surdykowska Stanisława Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 7
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 11
Sybistowicz Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Szafrańska Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 2
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 7
Szczepaniak Janina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 3
Szczepanik Zdzisław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 8
Szeja Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów Katedra Bankowości 2
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 7
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 6
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 1
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 3
Szpak Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 20
Szumilak Jan Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Szumlińska Stanisława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Szwaja Sabina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Szymanowicz Kinga Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Szymla Zygmunt Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 2