A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sadowska Stanisława Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 6
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Sala Józef Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 11
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Samitowski Wiesław Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 4
Sarga Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Serda Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Siedlarz Roman Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siedlarz Władysława Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 1
Siekierski Jan Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 4
Sierpińska Maria Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 17
Sikorski Andrzej Wydział Towaroznawstwa Instytutu Towaroznawstwa 1
Skalniak Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 9
Skarbek Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 15
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 10
Soczówka Halina Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 4
Sosnówka Edward Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 2
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 13
Stanisz Tadeusz Wydział Towaroznawstwa Katedra Ekonomii Stosowanej 8
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 9
Stępień Marta Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 15
Stolarczyk Jadwiga Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 3
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 8
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 3
Surdykowska Stanisława Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 5
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Sybistowicz Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 5
Szafrańska Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Szczepaniak Janina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 3
Szczepanik Zdzisław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 6
Szczepankiewicz Władysław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów Katedra Bankowości 3
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 9
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 6
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 8
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Szumilak Jan Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Szumlińska Stanisława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 2
Szymanowicz Kinga Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Szymla Zygmunt Wydział Finansów Katedra Gospodarki Regionalnej 2