A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sadowska Stanisława Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Rachunkowości 5
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Sala Józef Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 5
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Samitowski Wiesław Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 4
Sarga Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Serda Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Siedlarz Roman Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Siedlarz Władysława Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 2
Siekierski Jan Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 5
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 9
Skalniak Franciszek Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 4
Skarbek Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 3
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 8
Soczówka Halina Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 2
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 11
Stanisz Tadeusz Wydział Towaroznawstwa Katedra Ekonomii Stosowanej 9
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 7
Stefanów Piotr Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Stępień Marta Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 11
Stolarska Wanda Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 6
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 6
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 5
Surdykowska Stanisława Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 3
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Sybistowicz Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 6
Szafrańska Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 4
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 10
Szczepaniak Janina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 2
Szczepankiewicz Władysław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów Katedra Bankowości 5
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 3
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 3
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 6
Szpak Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 15
Szumilak Jan Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Szumlińska Stanisława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Szwaja Sabina Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanowicz Kinga Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Szymla Zygmunt Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 3