A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 24
Sala Józef ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 15
Salerno-Kochan Marek ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 12
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 8
Samitowski Wiesław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 6
Samson Oktawian ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Sarga Danuta ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 8
Serda Maria ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Seweryn Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 2
Siedlarz Roman ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siedlarz Władysława ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Finansów 1
Siekierski Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 9
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 68
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 106
Sikorski Andrzej ORCID Wydział Towaroznawstwa Instytut Towaroznawstwa 3
Skalniak Franciszek ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 15
Skarbek Tadeusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 30
Skrzypek Mieczysław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 31
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 13
Sławińska Anna ORCID Biblioteka Główna 5
Smaga Edward ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 24
Smoleń Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 6
Smutek Halina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Soczówka Halina ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Soja Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowska-Gogut Anna ORCID Biblioteka Główna 40
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 25
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 9
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 63
Stal Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 35
Stańczyk Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 2
Stawiska Małgorzata ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 32
Stefanów Piotr ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 15
Stepaniuk Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stępień Marta ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 10
Stokłosa Krzesław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 32
Stolarz Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Strihafka Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 11
Strzembicki Leszek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 9
Styn Igor ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 3
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 15
Sumek-Brandys Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 20
Surdykowska Stanisława ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 21
Surówka-Marszałek Danuta ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Sutor-Galos Beata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Szafrańska Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Szałkowski Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 38
Szczepaniak Janina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 15
Szczepankiewicz Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Szczukiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Szeja Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 15
Szewczyk Ryszard ORCID Wydział Finansów Katedra Bankowości 22
Szewczyk Tadeusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 3
Szloch Alina ORCID Wydział Finansów Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 9
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 15
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 8
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 12
Szpak Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 39
Szubra Mariusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii 8
Szumilak Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 29
Szymanowicz Kinga ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 13
Szymla Zygmunt ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 41
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID