A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sadowska Stanisława Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 2
Sala Józef Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 1
Samitowski Wiesław Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 3
Sarga Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 4
Siedlarz Roman Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Siedlarz Władysława Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 1
Siekierski Jan Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Teorii Ekonomii 1
Sierpińska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Sikora Tadeusz ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 4
Skalniak Franciszek Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 2
Skrzypek Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 1
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 3
Soczówka Halina Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Sokołowski Andrzej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 4
Stanisz Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii Stosowanej 3
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Stefanów Piotr Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Stępień Marta Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 4
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 1
Sułkowska Wanda ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Surdej Aleksander ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 2
Surdykowska Stanisława Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Surówka Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 2
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Sybistowicz Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1
Szafrańska Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 2
Szczepanik Zdzisław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 1
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów, Katedra Bankowości 3
Szopa Bogumiła ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 2
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Mikrobiologii 1
Szromnik Andrzej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Szumilak Jan Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Szwaja Sabina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2
Szymla Zygmunt Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 1