A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sadowska Stanisława Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Rachunkowości 2
Sagan Adam ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 39
Sala Józef Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 26
Salerno-Kochan Marek Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 27
Salerno-Kochan Renata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 19
Samitowski Wiesław Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 9
Samson Oktawian Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sapeta Tomasz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 14
Sarga Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 11
Serafin Piotr ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Serda Maria Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Seweryn Renata ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 7
Siedlarz Roman Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Siedlarz Władysława Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Finansów 2
Siekierski Jan Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Teorii Ekonomii 11
Sierpińska Maria Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 96
Sikora Tadeusz ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Zarządzania Jakością 159
Sikorski Andrzej Wydział Towaroznawstwa, Instytut Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 17
Skarbek Tadeusz Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Skrzypek Jerzy ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 34
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 34
Słaboń Andrzej ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Socjologii 19
Sławińska Anna Biblioteka Główna 3
Słowik Urszula Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa, Katedra Matematyki 30
Smoleń Tomasz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 25
Smutek Halina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 14
Soczówka Halina Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 13
Soja Ewa ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 2
Soja Piotr ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna 14
Sokołowski Andrzej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 53
Sordyl Grażyna Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Filozofii 18
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 122
Stal Janusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 5
Staliński Piotr Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Stanisz Tadeusz Wydział Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii Stosowanej 31
Stańczyk Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii 9
Stańdo-Górowska Halina ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Stawiska Małgorzata Wydział Finansów, Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 32
Stefanów Piotr Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 18
Stepaniuk Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów 7
Stępień Konrad ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Stępień Marta Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Stobiecka Jadwiga ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 16
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 33
Stolarz Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 13
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki 15
Styn Igor ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Bankowości 4
Sułkowska Wanda ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 29
Sumek-Brandys Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 4
Surdej Aleksander ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 31
Surdykowska Stanisława Wydział Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Surówka Krzysztof ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 27
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 34
Sutor-Galos Beata Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Szafrańska Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 9
Szakiel Jerzy ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 58
Szałwia Monika Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Finansów 16
Szczepankiewicz Władysław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Szczukiewicz Piotr Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szeja Jan Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 11
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów, Katedra Bankowości 17
Szewczyk Tadeusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Wydział Finansów, Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw 17
Szopa Bogumiła ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Ekonomii 23
Szostak Ryszard ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 15
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Mikrobiologii 26
Szpak Jan Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 8
Szromnik Andrzej ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 186
Szubra Mariusz Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii 12
Szumilak Jan Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 150
Szwaja Sabina Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanik Ewa ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 1
Szymanowicz Kinga Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 16
Szymla Zygmunt Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej 69