A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 27
Sala Józef ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 18
Salerno-Kochan Marek ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 27
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 19
Samson Oktawian ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 13
Serafin Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 2
Seweryn Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 6
Siekierski Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 15
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 78
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 108
Skalniak Franciszek ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 2
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25
Skrzypek Mieczysław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 33
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 15
Sławińska Anna ORCID Biblioteka Główna 8
Słowik Urszula ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Smaga Edward ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 11
Smoleń Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 25
Smutek Halina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 11
Soczówka Halina ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Soja Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 3
Sokołowska-Gogut Anna ORCID Biblioteka Główna 50
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 48
Sordyl Grażyna ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 5
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 14
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 60
Stal Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 5
Stanienda Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 15
Stańczyk Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Stańdo-Górowska Halina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Steczkowski Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 17
Stefanów Piotr ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 7
Stepaniuk Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Stępień Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Stępień Marta ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 13
Stokłosa Krzesław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 17
Stolarz Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 4
Strzembicki Leszek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 7
Styn Igor ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 7
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 23
Sumek-Brandys Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 5
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 32
Surdykowska Stanisława ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 15
Surówka-Marszałek Danuta ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 24
Sutor-Galos Beata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Sybistowicz Danuta ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Szafrańska Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Szakiel Jerzy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Szałkowski Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 40
Szałwia Monika ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 7
Szczepankiewicz Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 8
Szczukiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szeja Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 6
Szewczyk Ryszard ORCID Wydział Finansów Katedra Bankowości 17
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 11
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 11
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 18
Szpak Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 10
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 165
Szubra Mariusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii 8
Szumilak Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 134
Szymanik Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Szymanowicz Kinga ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 13
Szymla Zygmunt ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 51
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID