A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Sala Józef Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 2
Salerno-Kochan Marek Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 3
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Sapeta Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 2
Seweryn Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 3
Siekierski Jan Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 3
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 19
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 24
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2
Skrzypek Mieczysław Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 11
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 5
Sławińska Anna Biblioteka Główna 3
Smaga Edward Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 3
Smoleń Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 2
Smutek Halina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 2
Soczówka Halina Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna 17
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 5
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 1
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 12
Stal Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Stańczyk Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Steczkowski Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 2
Stępień Marta Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Stokłosa Krzesław Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 5
Stolarz Barbara Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Strihafka Maria Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Strzembicki Leszek Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 1
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 4
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 4
Surówka-Marszałek Danuta Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Sutor-Galos Beata Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Szafrańska Zofia Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 1
Szałkowski Adam Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 9
Szczepaniak Janina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Szeja Jan Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Szewczyk Ryszard Wydział Finansów Katedra Bankowości 1
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 3
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Szubra Mariusz Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii 1
Szumilak Jan Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Szymanowicz Kinga Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Szymla Zygmunt Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID