A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sady Monika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 52
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 266
Sala Józef ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 96
Salamaga Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 146
Salamon Jeremiasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 3
Salerno-Kochan Marek ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 96
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 146
Salwa Dominika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 20
Salwarowski Łukasz ORCID Kancelaria Rektora 36
Samson Oktawian ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 82
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 70
Sapeta Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 90
Sarnek Maciej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 15
Sarzyński Konrad ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 8
Satora Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Sawoszczuk Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 61
Schröder Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Schroeder Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Sedlak Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 46
Semczuk Marcin ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 29
Serafin Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 126
Serda Maria ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Serwin Jacek ORCID Biblioteka Główna 15
Seweryn Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 236
Siekierski Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 27
Sieradzki Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 29
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 195
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 606
Silenko Agnieszka ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Administracji Publicznej 3
Siuta-Tokarska Barbara ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 179
Skalniak Franciszek ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 1
Skirbekk Vegard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 26
Skoczek Regina ORCID Wydział Zarządzania 2
Skoczek Tadeusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 65
Skrzypek Jurand ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Skrzypek Mieczysław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 35
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 87
Sławińska Anna ORCID Biblioteka Główna 31
Sławiński Krzysztof ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Słowik Urszula ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 41
Smaga-Szczepańczyk Małgorzata ORCID , 16
Smajdor Daniel ORCID Wydział Finansów i Prawa 4
Smola-Męciwoda Patrycja ORCID Wydział Zarządzania 1
Smoleń Konrad ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 6
Smoleń Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 87
Smutek Halina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 71
Snarska Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 55
Sobczak-Szelc Karolina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 1
Sobula Joanna ORCID Wydział Zarządzania 5
Sobura Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 6
Socha Dominika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Soczówka Halina ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Soja Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 71
Soja Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 157
Sokołowska-Gogut Anna ORCID Biblioteka Główna 56
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 238
Solek Adrian ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 62
Sołtyk Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 117
Sołtysik Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 93
Sordyl Grażyna ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 31
Sordyl Marta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 41
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 55
Srebro Monika ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 3
Sroka-Ozimek Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 3
Srzednicka Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych , 4
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 336
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 108
Stal Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 71
Stanek Bożena ORCID Wydział Zarządzania 3
Stanek Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 68
Stanienda Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 45
Stanisławska-Mischke Anna K. ORCID , 35
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 31
Stanowska Marta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 6
Stanowski Przemysław ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 4
Stanuch Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Stańczyk Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 63
Stańdo-Górowska Halina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 17
Staroń Ryszard ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Staszel Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 165
Stawiarski Patryk ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Stawowy Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych , 4
Stec Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa 2
Steczko Magdalena ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 9
Steczkowski Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 27
Stefanów Piotr ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 33
Stepaniuk Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 22
Stępień Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 100
Stępień Marta ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 73
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 103
Stoch-Chyc Halina ORCID Wydział Zarządzania 4
Stokłosa Krzesław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Stolarski Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 15
Stolarz Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Stonawski Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 70
Stopa Maciej ORCID Jednostka Międzywydziałowa 2
Strakowska-Szczurek Małgorzata ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 13
Strihafka Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Strojny Cezary ORCID Wydział Finansów i Prawa 3
Strojny Katarzyna ORCID Wydział Finansów 5
Strupczewski Grzegorz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 82
Strycharz Damian ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 3
Strycharz Jan ORCID 2
Strycharz Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 6
Strzelczyk Wojciech ORCID Wydział Finansów i Prawa 10
Strzembicki Leszek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 23
Strzeszyńska Halina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 2
Strzępek Iwona ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Styn Igor ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 67
Suder Jacek ORCID Wydział Finansów i Prawa 3
Sulima Anna ORCID Wydział Zarządzania 2
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 111
Sułkowski Rafał ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 25
Sumara Mariusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 8
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 188
Surdykowska Stanisława ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 172
Surówka Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 31
Surówka-Marszałek Danuta ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 110
Surówka-Pasek Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 27
Sutor-Galos Beata ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Suwaj Tomasz ORCID Wydział Zarządzania 1
Suwała Grzegorz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 81
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 115
Sypek Wojciech ORCID Jednostka Międzywydziałowa Małopolska Szkoła Administracji Publicznej , 1
Sypień Katarzyna ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Szafarowicz Adriana ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Szaflarska Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 10
Szakiel Jerzy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 69
Szałkowski Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 109
Szałwia Monika ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 118
Szarucki Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 235
Szczeklik-Wierzbicka Katarzyna ORCID Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia 1
Szczepaniak Janina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 1
Szczepaniak Karolina ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Szczepanik Zdzisław ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Finansów 3
Szczepankiewicz Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 41
Szczepańska Michalina ORCID Wydział Zarządzania 6
Szczukiewicz Konrad ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Szczukiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczurek Teresa ORCID Wydział Zarządzania 1
Szczygieł Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 18
Szczygieł Maciej ORCID Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 14
Szewczyk Ryszard ORCID Wydział Finansów Katedra Bankowości 39
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Szklarska Marta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 12
Szkołut Sylwia ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Szmajser Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Szmigiel Kinga ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 37
Szmigielska Dorota ORCID Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 79
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 131
Szopa Przemysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 29
Szostak Adriana ORCID Akademickie Centrum Kariery 2
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 316
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 101
Szpak Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 40
Szpara Katarzyna ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa ORCID Krakowska Szkoła Biznesu , 4
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 358
Szubra Mariusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii 8
Szul Aleksandra ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Szulc Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 75
Szulik Grzegorz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Szumilak Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 173
Szumilas Edyta ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Szumiło-Kulczycka Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 1
Szydełko Alfred ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Szydełko Łukasz ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Szydło Robert ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 26
Szyguła Jakub ORCID Wydział Zarządzania 1
Szyja Paulina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 8
Szyjewska Jolanta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Szymacha Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 60
Szymanowicz Kinga ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 18
Szymańska Anna Irena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 82
Szymański Marcin ORCID Wydział Zarządzania 6
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Szymla Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 73
Szymla Zygmunt ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 107
Szymusiak Tomasz ORCID Wydział Zarządzania 1
Szyszko Alicja ORCID Wydział Finansów i Prawa 2
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID