A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Sady Monika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 30
Sagan Adam ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 159
Sala Józef ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 62
Salamaga Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 100
Salamon Jeremiasz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 13
Salerno-Kochan Marek ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Zarządzania Jakością 52
Salerno-Kochan Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 64
Salwa Dominika ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz ORCID Kancelaria Rektora 36
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 8
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 34
Sapeta Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 62
Sarnek Maciej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Sawoszczuk Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 33
Schroeder Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Sedlak Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 23
Semczuk Marcin ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 7
Serafin Piotr ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 91
Serwin Jacek ORCID Biblioteka Główna 15
Seweryn Małgorzata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 159
Siekierski Jan ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Teorii Ekonomii 3
Sieradzki Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 15
Sierpińska Maria ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Sikora Tadeusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 432
Siuta-Tokarska Barbara ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 99
Skirbekk Vegard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 11
Skoczek Regina ORCID Wydział Zarządzania 2
Skoczek Tadeusz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 15
Skrzypek Jerzy ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 34
Skrzypek Mieczysław ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 2
Słaboń Andrzej ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 65
Sławińska Anna ORCID Biblioteka Główna 17
Smaga Edward ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Matematyki 21
Smajdor Daniel ORCID Wydział Finansów i Prawa 4
Smoleń Tomasz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 48
Smutek Halina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 42
Snarska Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 32
Sobula Joanna ORCID Wydział Zarządzania 3
Soczówka Halina ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Soja Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 39
Soja Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 111
Sokołowska-Gogut Anna ORCID Biblioteka Główna 23
Sokołowski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 127
Solek Adrian ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 49
Sołtyk Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 56
Sołtysik Mariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 41
Sordyl Grażyna ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 19
Sordyl Marta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 29
Sosenko Kazimierz ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Katedra Filozofii 28
Srebro Monika ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Angielskiego 3
Sroka-Ozimek Maria ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Stabryła Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 225
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 66
Stal Janusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 49
Stanek Bożena ORCID Wydział Zarządzania 2
Stanek Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 53
Stanienda Jolanta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 21
Stanisławska-Mischke Anna K. ORCID , 30
Stanisz Tadeusz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Stanowska Marta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 4
Stanowski Przemysław ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 4
Stańczyk Zbigniew ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 41
Stańdo-Górowska Halina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 11
Staroń Ryszard ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Staszel Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Stawowy Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych , 4
Steczko Magdalena ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 8
Steczkowski Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 4
Stefanów Piotr ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 17
Stepaniuk Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 5
Stępień Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 80
Stępień Marta ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 33
Stobiecka Jadwiga ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 62
Stoch-Chyc Halina ORCID Wydział Zarządzania 2
Stolarski Konrad ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 5
Stonawski Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 41
Strakowska-Szczurek Małgorzata ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 13
Strojny Katarzyna ORCID Wydział Finansów 2
Strupczewski Grzegorz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 48
Strycharz Jan ORCID 2
Strycharz Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Strzelczyk Wojciech ORCID Wydział Finansów i Prawa 10
Strzembicki Leszek ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 10
Strzeszyńska Halina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 2
Strzępek Iwona ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 3
Styn Igor ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 49
Sulima Anna ORCID Wydział Zarządzania 2
Sułkowska Wanda ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 62
Sułkowski Rafał ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 21
Sumara Mariusz ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 109
Surdykowska Stanisława ORCID Wydział Finansów Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Surówka Krzysztof ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 124
Surówka Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Surówka-Marszałek Danuta ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 67
Surówka-Pasek Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 20
Suwaj Tomasz ORCID Wydział Zarządzania 1
Suwała Grzegorz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 44
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 75
Sypień Katarzyna ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Szafarowicz Adriana ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Szaflarska Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 5
Szakiel Jerzy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 32
Szałkowski Adam ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 43
Szaraniec Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 66
Szarucki Marek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 195
Szczepankiewicz Władysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 20
Szczepańska Michalina ORCID Wydział Zarządzania 4
Szczukiewicz Piotr ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii 3
Szczurek Teresa ORCID Wydział Zarządzania 1
Szczygieł Alicja ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 12
Szczygieł Maciej ORCID Centrum Rozwoju i Promocji 2
Szeja Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Szewczyk Ryszard ORCID Wydział Finansów Katedra Bankowości 17
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Szklarska Marta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Szmajser Rafał ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szmigiel Kinga ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 26
Szopa Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 40
Szopa Bogumiła ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 84
Szopa Przemysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 18
Szostak Adriana ORCID Akademickie Centrum Kariery 1
Szostak Ryszard ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 217
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Mikrobiologii 65
Szpak Jan ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 16
Szpara Katarzyna ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa ORCID Krakowska Szkoła Biznesu , 4
Szromnik Andrzej ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 127
Szubra Mariusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii 1
Szul Aleksandra ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 1
Szulc Małgorzata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 61
Szulik Grzegorz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Szumilak Jan ORCID Wydział Zarządzania Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Szumiło-Kulczycka Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 1
Szydełko Alfred ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szydełko Łukasz ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szydło Robert ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 3
Szyguła Jakub ORCID Wydział Zarządzania 1
Szyja Paulina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 7
Szyjewska Jolanta ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 5
Szymacha Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 38
Szymanowicz Kinga ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 3
Szymańska Anna Irena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 52
Szymański Marcin ORCID Wydział Zarządzania 6
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 23
Szymla Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 50
Szymla Zygmunt ORCID Wydział Finansów Zakład Geografii Gospodarczej 45
Szymusiak Tomasz ORCID Wydział Zarządzania 1
Szyszko Alicja ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID