A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 26
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 3
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 18
Panek Tomasz Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 20
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 58
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 23
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 11
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomii Politycznej 1
Pera Bożena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Peszko Grzegorz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 24
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy Międzynarodowej 6
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 14
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 27
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 8
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 21
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 7
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 43
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 32
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 10
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 8
Piszczek Marzena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 1
Plichta Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa 1
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 8
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 55
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 42
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 33
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 29
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 27
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 12
Potempa Aureliusz Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 11
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 69
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 41
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 16
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 7
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 25
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 45
Put Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 2
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID