A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 1
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 2
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 5
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 2
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 2
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy Międzynarodowej 2
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 2
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 1
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 3
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 2
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 3
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 4
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 2
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID