A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 22
Paleczny-Zapp Magdalena Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 20
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 11
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 29
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 8
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 11
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 4
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 9
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 7
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 17
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 14
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 9
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 5
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 26
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 14
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 18
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 12
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 5
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 31
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 24
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 4
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 6
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 10
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 16
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2