A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 28
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Paleczny-Zapp Magdalena Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 3
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 20
Panek Tomasz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 18
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 37
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 19
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 10
Pawlik-Wywrot Anna Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej 2
Pera Bożena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 22
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 10
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 27
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 7
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 16
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 8
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 43
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 30
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 6
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 10
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 6
Piszczek Marzena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 1
Plichta Jarosław ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 8
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 47
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 39
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 30
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 28
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 14
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 23
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 10
Potempa Aureliusz Biblioteka Główna 3
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 71
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 41
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 16
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 27
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 36
Put Dariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2