A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 23
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 18
Panek Tomasz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 18
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 26
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 15
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 10
Pera Bożena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 20
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 8
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 21
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 6
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 15
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 6
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 37
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Pietraszewski Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 28
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 4
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 9
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 5
Piszczek Marzena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 1
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 45
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 30
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 28
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 22
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 8
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 64
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 33
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 11
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 20
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 34
Put Dariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 1
Pyzik Aleksander Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 1