A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 6
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 21
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 16
Panek Tomasz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 16
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 25
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 15
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 9
Pera Bożena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 20
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 8
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 20
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 5
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 15
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 36
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 27
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 7
Piotrowska Barbara Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 4
Piszczek Marzena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 1
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 45
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 29
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 27
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 21
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 7
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 62
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 30
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 11
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 18
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 33
Put Dariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 1