A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 4
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 15
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 8
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 7
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 12
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 8
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 3
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 9
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 11
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 4
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 3
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 21
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 13
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 6
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 2
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 3
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 21
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 13
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 5
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 6
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 2
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 12