A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 5
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 19
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 1
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 13
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 13
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 24
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 7
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 9
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 6
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 16
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 3
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 13
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 4
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 29
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 6
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 3
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Fizyki 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 37
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 17
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 20
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 16
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 11
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 7
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 42
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 24
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 5
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 7
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 7
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 12
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 22