A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 1
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 7
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 1
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 4
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 1
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 6
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 8
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 4
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 8
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 3
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 2
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 4
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID