A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 9
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 4
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 7
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Petrow Waldemar Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 4
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 5
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 3
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 9
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 2
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 10
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 8
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 4
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 3
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 1
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 11
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 3
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 3
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 6