A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 13
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 7
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 12
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 1
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 5
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 8
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 2
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 8
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 14
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 12
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 3
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 3
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 19
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 11
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 10
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 8
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 7
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 4
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 24
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 12
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 2
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 5
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 1
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 15