A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Nauk Politycznych 3
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 17
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Panek Tomasz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 13
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 15
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 15
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 5
Pera Bożena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 20
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 7
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 18
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 4
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 15
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 3
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 31
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 22
Pikul Adam Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 4
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 4
Piszczek Marzena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 34
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 21
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 17
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 13
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 15
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 6
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 56
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 21
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 8
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 6
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 6
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 15
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 29
Put Dariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 1