A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholik Marek Wydział Ekonomiki Produkcji Katedra Nauk Politycznych 2
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 7
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Pamuła Jan Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 5
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 12
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 4
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 5
Petri-Teczke Elżbieta Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 11
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 17
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 2
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 20
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 12
Podobiński Andrzej Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 12
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 10
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 9
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 24
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 8
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Ekonomiki Przemysłu 4
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 4
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 5
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 13