A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 2
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 1
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Panek Tomasz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Partyła Renata ORCID Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Paszek Barbara ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 5
Paszek Zbigniew ORCID Krakowska Szkoła Biznesu 12
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 13
Pawełek Janusz ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Pera Bożena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 1
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Peszko Grzegorz ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 16
Pfeifer Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Piechnik-Kurdziel Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 9
Piecuch Czesława ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 1
Piecuch Lesław ORCID Biuro Obsługi Projektów Unijnych 8
Piekarz Halina ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 15
Pieniążek-Dyląg Renata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Pietruszka Jolanta ORCID Biblioteka Główna 1
Pietrzyk Irena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Pilarski Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 1
Piotrowska-Berger Krystyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 15
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 10
Podolec Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 11
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Polańska Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 7
Poleska Halina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 8
Porębski Czesław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 3
Potempa Aureliusz ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 3
Potocki Arkadiusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 27
Prusek Andrzej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 7
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 4
Przygoda Zbigniew ORCID Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Pucek Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 9
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 19
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID