A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 7
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 8
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 3
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 8
Panek Tomasz Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 10
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 40
Paszkowska Romana ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 1
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 36
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Pera Bożena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 7
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 8
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 13
Peszko Grzegorz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 30
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 15
Piasecka Ewa Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 6
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 27
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 6
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 12
Pieczonka Władysław Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 3
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 33
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 3
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 31
Pilarska Czesława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 2
Pipień Mateusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 3
Piszczek Marzena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 3
Piwowarczyk Jarosław Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 1
Pląder Dorota Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 1
Plichta Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 2
Plichta Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Płaszyńska Maria Wydział Towaroznawstwa 1
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 13
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 35
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 46
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 19
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 18
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Pollok Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 8
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 41
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 14
Potempa Aureliusz Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 21
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 59
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 30
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 23
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 21
Pudełko Maria Jadwiga Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 3
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 58
Put Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 4
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 5
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID