A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 4
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 1
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 5
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 6
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 7
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Peszko Adam Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 10
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 1
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 9
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 16
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 2
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 17
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 8
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 7
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 7
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 8
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 4
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 24
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 9
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 4
Przychodzki Wojciech Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu 2
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 9
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 11