A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 2
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 1
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów Katedra Matematyki 3
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 7
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2
Peszko Grzegorz Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 7
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 5
Piekarz Halina Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 10
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 2
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 10
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 6
Podolec Barbara Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 7
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 4
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 5
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 4
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 14
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 5
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania Katedra Informatyki 1
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 9
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7