A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 4
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 5
Palenica Zbigniew ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Studiów Europejskich 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 4
Panek Tomasz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 4
Paszek Barbara ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 5
Paszek Zbigniew ORCID Krakowska Szkoła Biznesu 23
Paszkowska Romana ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 1
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 19
Pera Bożena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 6
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 5
Peszko Adam ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 8
Peszko Grzegorz ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 11
Pfeifer Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 18
Piasecka Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 6
Piechnik-Kurdziel Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 15
Piecuch Czesława ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 5
Piecuch Lesław ORCID Biuro Obsługi Projektów Unijnych 4
Pieczonka Władysław ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 2
Piekarz Halina ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 14
Pieniążek-Dyląg Renata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Pietruszka Jolanta ORCID Biblioteka Główna 2
Pietrzyk Irena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Pilarska Czesława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Piotrowska-Berger Krystyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Pipień Mateusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 1
Piszczek Marzena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 3
Plichta Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Płaszyńska Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 9
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 15
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 29
Podobiński Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Podolec Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 7
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Polańska Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Poleska Halina ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Pollok Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 7
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 28
Porębski Czesław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 14
Potempa Aureliusz ORCID Biblioteka Główna , 15
Potocki Arkadiusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 24
Prusek Andrzej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 18
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 15
Pucek Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 8
Pudełko Maria Jadwiga ORCID Biblioteka Główna , 3
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 28
Put Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 3
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 4
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID