A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny pracownik były pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Socjologii 4
Pająk Wojciech Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Analiz Strategicznych 3
Palenica Zbigniew Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Studiów Europejskich 2
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 2
Panek Tomasz Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 3
Partyła Renata Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Paszek Barbara Wydział Finansów, Katedra Matematyki 6
Paszek Zbigniew Krakowska Szkoła Biznesu 3
Pawełek Barbara ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 15
Pawełek Janusz Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa 2
Pera Bożena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego 3
Pera Jacek ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 6
Peszko Grzegorz Wydział Finansów, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 19
Pfeifer Stanisław Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 2
Piechnik-Kurdziel Anna Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 10
Piecuch Czesława Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Filozofii 2
Piecuch Lesław Biuro Obsługi Projektów Unijnych 7
Piekarz Halina Wydział Zarządzania, Katedra Procesu Zarządzania 17
Pieniążek-Dyląg Renata Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 1
Pietrzyk Irena Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Pilarski Ryszard Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu 1
Piotrowska-Berger Krystyna Jednostka Międzywydziałowa, Studium Psychologii i Pedagogiki 1
Piszczek Marzena ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych 1
Płonka Maria ORCID Wydział Finansów i Prawa, Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Pociecha Józef ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 15
Pocztowski Aleksy ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 15
Podolec Barbara Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki 11
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Polańska Maria Wydział Towaroznawstwa, Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 9
Poleska Halina Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 7
Popek Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Katedra Towaroznawstwa Żywności 8
Porębski Czesław Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Filozofii 2
Potocki Arkadiusz Wydział Zarządzania, Katedra Zachowań Organizacyjnych 32
Prusek Andrzej Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 9
Przybylska Krystyna ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii 6
Przygoda Zbigniew Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki 1
Pucek Zbigniew Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich 14
Purchla Jacek ORCID Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 14
Put Dariusz ORCID Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Obliczeniowych 1