A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pacholski Maksymilian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 2
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 6
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Informatyki 14
Panek Tomasz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 1
Papież Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 3
Papież Renata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Paszek Barbara ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 1
Paszek Zbigniew ORCID Krakowska Szkoła Biznesu 11
Paszkowska Romana ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 1
Patkaniowski Michał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 10
Pera Bożena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 5
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 3
Peszko Adam ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 19
Peszko Grzegorz ORCID Wydział Finansów Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej 8
Pfeifer Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 9
Piasecka Ewa ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Mikroekonomii 4
Piechnik-Kurdziel Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 12
Piecuch Czesława ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Filozofii 2
Piecuch Lesław ORCID Biuro Obsługi Projektów Unijnych 2
Pieczonka Władysław ORCID Wydział Ekonomiki Obrotu Instytut Towaroznawstwa 1
Piekarz Halina ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 11
Pieniążek-Dyląg Renata ORCID Wydział Zarządzania Katedra Rachunkowości 1
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Pietrzyk Irena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 19
Pilarska Czesława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 5
Pilarski Ryszard ORCID Wydział Zarządzania Katedra Marketingu 4
Pipień Mateusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 13
Piszczek Marzena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Piwowarczyk Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , 2
Piwowarczyk Jarosław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 2
Pląder Dorota ORCID Wydział Zarządzania Katedra Turystyki 1
Plichta Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 4
Plichta Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Płaszyńska Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 10
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 24
Podobiński Andrzej ORCID Jednostka Międzywydziałowa Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Podolec Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 8
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Polańska Maria ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 4
Pollok Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 25
Porębski Czesław ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Filozofii 13
Potempa Aureliusz ORCID Biblioteka Główna , 15
Potocki Arkadiusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 23
Prusek Andrzej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 19
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 18
Pucek Zbigniew ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Studiów Europejskich 6
Pudełko Maria Jadwiga ORCID Biblioteka Główna , 3
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 34
Purgał-Popiela Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Put Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości , Katedra Systemów Obliczeniowych 6
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID