A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
obecny
pracownik
były
pracownik
, od roku:
do roku:Nazwisko i Imię Jednostka Dokumenty
Pach-Gurgul Agnieszka ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 45
Pacholski Maksymilian ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Socjologii 1
Pacut Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 71
Pagacz Artur ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Pająk Adam ORCID Wydział Zarządzania 3
Pająk Wojciech ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 30
Pajor Anna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 59
Palej Andrzej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 5
Paliś Beata ORCID Wydział Zarządzania 30
Paliwoda-Matiolańska Adriana ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 31
Paliwoda-Pękosz Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 71
Paluch Ewelina ORCID Jednostka Międzywydziałowa 1
Paluch Waldemar ORCID Jednostka Międzywydziałowa 2
Pałach Paulina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 1
Pamuła Grzegorz ORCID Wydział Finansów i Prawa 2
Pankiewicz Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa 2
Papież Monika ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 115
Papież Renata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 33
Paprocki Marcin ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Para Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 1
Parchimowicz Katarzyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , 1
Parys Monika ORCID Biblioteka Główna 7
Pasik Monika ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 5
Passella Krzysztof ORCID Wydział Finansów 1
Pastuszak Natalia ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Paszek Barbara ORCID Wydział Finansów Katedra Matematyki 14
Paszek Zbigniew ORCID Krakowska Szkoła Biznesu 5
Paszkowska Romana ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 7
Pasztyła Agnieszka ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 5
Pater Beata ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Patkaniowski Michał ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Zarządzania Międzynarodowego 10
Patnaik Oskar ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Pauli Urban ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 71
Pawełek Barbara ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 87
Pawlak Justyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 33
Pawlikowska Katarzyna ORCID Biuro Programów Zagranicznych 2
Pawłowska-Szawara Ewelina ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 26
Pera Bożena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Handlu Zagranicznego 91
Pera Jacek ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 89
Petkowicz Malwina ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Petryk Agnieszka ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 52
Pędziwiatr Konrad ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 100
Pęksa Władysław ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 3
Pfeifer Stanisław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 18
Piątkowski Marcin ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 34
Pichur Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Pickert Jens ORCID 1
Piechnik-Kurdziel Anna ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 3
Piecuch Lesław ORCID Biuro Obsługi Projektów Unijnych 6
Pieczara Bartosz ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 1
Piekarczyk Elżbieta ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Piekarz Agata ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 2
Piekarz Halina ORCID Wydział Zarządzania Katedra Procesu Zarządzania 26
Pietruszewska Grażyna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych 2
Pietruszka Jolanta ORCID Biblioteka Główna 1
Pietruszka-Ortyl Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 118
Pietrzyk Irena ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Piękoś Joanna ORCID Kancelaria Rektora , 4
Pilarska Czesława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 38
Pilch Kamila ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi 24
Piotrowska Aldona ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Polityk Regulacyjnych 93
Piotrowska Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Piotrowska Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Pipień Mateusz ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Polityk Publicznych i Administracji , Katedra Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej 93
Piskorz Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa 6
Pisulewski Andrzej ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 19
Piszczek Maria ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Piszczek Marzena ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 13
Piwowarczyk Agnieszka ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 2
Piwowarczyk Anna ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języka Niemieckiego 29
Piwowarczyk Edyta ORCID Wydział Zarządzania 1
Piwowarczyk Jacek ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , 1
Piwowarczyk Jarosław ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 25
Plebanek Ewa ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Karnego 43
Pleśniarska Aleksandra ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 37
Plichta Grażyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 44
Plichta Jarosław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 67
Pliś Elżbieta ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Płonka Maria ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 99
Płyś Przemysław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 5
Pociecha Józef ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 122
Pocztowski Aleksy ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 104
Podhajski Marcin ORCID 1
Podolec Barbara ORCID Wydział Zarządzania Katedra Statystyki 33
Podolski Paweł ORCID Wydział Finansów i Prawa 5
Podsiadło Anna ORCID Wydział Finansów i Prawa 2
Podsiadło Piotr ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 99
Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta ORCID Wydział Finansów i Prawa Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Pogorzelski Oskar ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 30
Pokora Magdalena ORCID Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 18
Pokrywka Łukasz ORCID Wydział Finansów i Prawa 4
Polan Wojciech ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 1
Pollok Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 52
Popek Stanisław ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 108
Popis Marzena ORCID Wydział Finansów i Prawa 1
Popławski Łukasz ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 85
Poremba Anna ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 2
Possinger Przemysław ORCID Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Potempa Aureliusz ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 61
Potocki Arkadiusz ORCID Wydział Zarządzania Katedra Zachowań Organizacyjnych 64
Powroźnik Aneta ORCID , 8
Powroźnik Teresa ORCID Dział Nauki i Transferu Wiedzy 1
Prędki Artur ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 60
Prorok Magdalena ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 9
Prostak Rafał ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Stosunków Międzynarodowych 34
Prucia Kamila ORCID Wydział Finansów i Prawa 4
Prusak Anna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Procesowego 72
Prusek Andrzej ORCID Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 74
Prysak Paweł ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 14
Przebinda Grzegorz ORCID Wydział Zarządzania 2
Przęczek-Giec Bożena ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 20
Przybek Piotr ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 18
Przyborowska Dorota ORCID Wydział Towaroznawstwa 2
Przybylska Katarzyna ORCID Wydział Towaroznawstwa Katedra Zarządzania Jakością 4
Przybylska Krystyna ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 50
Psiuk Bernadeta ORCID Wydział Towaroznawstwa 1
Pszczółkowska Paulina ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 3
Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 56
Puchalska-Marzec Barbara ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 1
Pudełko Maria Jadwiga ORCID Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem , 9
Purchla Jacek ORCID Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 287
Purgał-Popiela Joanna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 50
Pustelak Justyna ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Zachowań Organizacyjnych 1
Put Dariusz ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Zarządzania , Katedra Systemów Obliczeniowych 59
Puzio-Wacławik Bogusława ORCID Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 33
Pyrzyńska Ewa ORCID Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 35
Pyś Jan ORCID 2
Pytka Jakub ORCID Jednostka Międzywydziałowa Studium Języków Obcych , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID